“หลาดประตีน “ หลาดสีเขียว กลุ่มวิสาหกิจท่องเที่ยวชุมชนบ้านนาตีนฝ่าวิกฤติพลิกโอกาส ส่งเสริมการการท่องเที่ยวสร้างงานสร้างรายได้ให้คนในชุมชน

“หลาดประตีน “ หลาดสีเขียว กลุ่มวิสาหกิจท่องเที่ยวชุมชนบ้านนาตีนฝ่าวิกฤติพลิกโอกาส ส่งเสริมการการท่องเที่ยวสร้างงานสร้างรายได้ให้คนในชุมชน

จังหวัดกระบี่มีนโยบายด้านการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากส่งเสริมให้คนในชุมชนได้มีรายได้ หลังประสบปัญหาเศรษฐกิจ เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ซึ่งขณะนี้ได้คลี่คลายลง ดังนั้นกลุ่มวิสาหกิจท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านนาตีน ซึ่งเป็นชุมชนที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนจึงได้รวมตัวกันฟื้นฟูการท่องเที่ยว จัดกิจกรรมเดินกิน ชม เที่ยว ย้อนอดีตวิถีชุมชนมุสลิม ลิ้มรสอาหารและเครื่องดื่มที่มีอัตลักษณ์โดดเด่น ภายใต้บรรยากาศร่มไม้ ชายคา มีต้นไม้ร่มรื่น มีอาหารพื้นถิ่นมากมาย หาซื้อไม่ได้ในตลาดทั่วไป ภายในงานจัดให้มีกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน การละเล่นของเด็กๆผลงานหัตถกรรมพื้นบ้านของชุมชนอีกมากมาย  

 

“หลาดประตีน “ หลาดสีเขียว กลุ่มวิสาหกิจท่องเที่ยวชุมชนบ้านนาตีนฝ่าวิกฤติพลิกโอกาส ส่งเสริมการการท่องเที่ยวสร้างงานสร้างรายได้ให้คนในชุมชน จังหวัดกระบี่มีนโยบายด้านการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากส่งเสริมให้คนในชุมชนได้มีรายได้ หลังประสบปัญหาเศรษฐกิจ เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ซึ่งขณะนี้ได้คลี่คลายลง ดังนั้นกลุ่มวิสาหกิจท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านนาตีน ซึ่งเป็นชุมชนที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนจึงได้รวมตัวกันฟื้นฟูการท่องเที่ยว จัดกิจกรรมเดินกิน ชม เที่ยว ย้อนอดีตวิถีชุมชนมุสลิม ลิ้มรสอาหารและเครื่องดื่มที่มีอัตลักษณ์โดดเด่น ภายใต้บรรยากาศร่มไม้ ชายคา มีต้นไม้ร่มรื่น มีอาหารพื้นถิ่นมากมาย หาซื้อไม่ได้ในตลาดทั่วไป ภายในงานจัดให้มีกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน การละเล่นของเด็กๆผลงานหัตถกรรมพื้นบ้านของชุมชนอีกมากมาย

Posted by สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่ on Monday, February 14, 2022

 


image รูปภาพ
image

image วิดีโอ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
บทความที่น่าสนใจ
Tag