รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกับ รองอธิบดี DSI ลงพื้นที่เร่งสางคดีทุจริตชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มกระบี่ หลังพบมีสหกรณ์อื่น ๆ ในพื้นที่เกี่ยวข้องจำนวนมาก รวมถึงมีเอกสารที่น่าเชื่อว่า เป็นการรับรองเอกสารโดยมิชอบเพื่อออกโฉนดที่ดินในนิคมคลองท่อม จำนวน 313 แปลง

วันที่ 15 สิงหาคม 2566 ร.ต.อ.ปิยะ รักสกุล รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ นายประวัติ แดงบรรจง รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมคณะได้เดินทางไปยัง กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 426 อ.เมือง จ.กระบี่ เพื่อตรวจเยี่ยมการปฎิบัติหน้าที่ของ คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ซึ่งมี ร.ต.อ.ชาญณรงค์ ทับสาร รองผู้อำนวยการกองปฎิบัติการคดีพิเศษภาค หัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ และคณะ กำลังสอบสวนบันทึกปากคำพยานปากสำคัญ ในคดีการทุจริตชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ หลังจากนั้นคณะได้เดินทางไปรับทราบข้อมูลพื้นที่รอบข้าง โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ สาขาคลองท่อม ต.คลองท่อมเหนือ อ.คลองท่อม โดยมี นายเติมศักดิ์ เสียมไหม ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์อ่าวลึก นางจันทิมา ชาตะญาณ ผู้อำนวยการนิคมคลองท่อม และผู้มีส่วนได้เสียคดีทุจริตชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ ประมาณ 10 คน ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริต

รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เปิดเผยว่า การลงพื้นที่ครั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่พยาน มาติดตามความคืบหน้าของคดี และทำความเข้าใจชี้แจงข้อสงสัยต่าง ๆ ของผู้มีส่วนได้เสีย เนื่องจากคดีนี้มีผู้กระทำความผิดหลายราย มีผู้มีส่วนได้เสียจำนวนมาก และคดียังไปเกี่ยวพันกับการทุจริตออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินนิคมอีกด้วย ปัจจุบัน DSI ได้รับการร้องทุกข์จาก กรมส่งเสริมสหกรณ์ ในพื้นที่จังหวัดกระบี่ จำนวน 3 คดี ได้แก่ คดีทุจริตชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ ซึ่งขณะนี้มีความคืบหน้าไปมาก คดีทุจริตที่ดินในนิคมคลองท่อม สำหรับเรื่องนี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ส่งเอกสารที่น่าเชื่อว่า เป็นการรับรองเอกสารมิชอบเพื่อออกโฉนดที่ดินในนิคมคลองท่อม จำนวน 313 แปลง ให้ทำการสืบสวนสอบสวน ขณะนี้ซึ่งอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐาน และกำหนดจะลงพื้นที่กลางเดือนกันยายน 2566

ทั้งนี้จากการรายงานของ ร.ต.อ.ชาญณรงค์ ทับสาร หัวหน้าคณะพนักงานสอบสวน ถึงความคืบหน้าในการสืบสวนสอบสวน พบว่าการทุจริตในชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ มีสหกรณ์ในพื้นที่อื่น ๆ ที่เป็นสมาชิกของ ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ สหกรณ์นิคมอ่าวลึก และสหกรณ์นิคมคลองท่อม รวมถึงเกี่ยวเนื่องไปถึงการได้มาซึ่งที่ดินในนิคม เพราะ DSI พบว่า มีเอกสารสิทธิ์มิชอบในนิคมสหกรณ์คลองท่อม ที่ออกเป็นโฉนดที่ดินและมีการนำโฉนดที่ดินไปใช้ตามสิทธิ์ของผู้ได้รับเอกสารสิทธิ์ที่ดิน นำที่ดินเล่านี้ไปจัดการตามพระราชบัญญัติที่ดิน จึงส่งผลกระทบต่อส่วนราชการที่เกี่ยวข้องอื่น และกระทบต่อประชาชนผู้บริสุทธิ์ ที่ต้องการได้ที่ดินโดยสุจริต ซึ่งมีความซับซ้อนของการกระทำความผิด จึงได้ลงพื้นที่ร่วมกับ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อแก้ปัญหาและหาทางเยี่ยวยาให้กับประชาชน หรือผู้ที่ได้รับสิทธิ์ได้รับที่ดินในการจัดสรรที่ดินตามคุณสมบัติของการจัดรูปที่ดินในนิคมสหกรณ์” ต่อไป


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar