จังหวัดกระบี่ ขับเคลื่อนโครงการตำบลคนดี ตามคำสั่งจังหวัดกระบี่ ที่ 1788/2566 ลว.2พค66 เพื่อบูรณาการงานแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในหมู่บ้านชุมชน คนกระบี่

วันที่ 15 สิงหาคม 2566 นายสุรศักดิ์ ยอสินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกระบี่ ร่วมกับนายสมบูรณ์ บัวพันธุ์ กำนันตำบลเขาเขน อำเภอปลายพระยาและนายสุชาติ บุญส่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาเขน อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ ขับเคลื่อนโครงการตำบลคนดี ตามคำสั่งจังหวัดกระบี่ ที่ 1788/2566 ลว.2พค66 เพื่อบูรณาการงานแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในหมู่บ้านชุมชน คนกระบี่ โดยประชุมคณะทำงานระดับตำบล ประกอบด้วยผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต.ทุกหมู่บ้าน อาสาสมัครคุมประพฤติ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาเขน อ.ปลายพระยา จ.กระบี่

ต่อจากนั้นนายสุรศักดิ์ ยอสินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกระบี่ ร่วมกับนายสุรินทร์ จิตตรง กำนันตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยาและนายไพรัช สิงห์บำรุง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ ขับเคลื่อนโครงการตำบลคนดี เพื่อบูรณาการงานแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในหมู่บ้านชุมชน คนกระบี่ ประชุมคณะทำงานระดับตำบล ประกอบด้วยผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต.ทุกหมู่บ้าน อาสาสมัครคุมประพฤติ ณ ศาลาหมู่ที่ 3 ต.ปลายพระยา อ.ปลายพระยา จ.กระบี่


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar