จังหวัดกระบี่ จัดกิจกรรมปลูกฟื้นฟูหญ้าทะเล เพื่อน้องมาเรียมและยามีล เนื่องในวันพะยูนแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

วันที่ 16 สิงหาคม 2566 พลเรือโท อาภากร อยู่คงแก้ว ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ ในฐานะคณะกรรมการ โครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เป็นประธานเปิดกิจกรรมปลูกฟื้นฟูหญ้าทะเล เพื่อน้องมาเรียมและยามีลเนื่องในวันพะยูนแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และกล่าวถวายพระพรชัยมงคลเทิดพระเกียรติฯ โดยมีนายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ให้การต้อนรับ พร้อมด้วย นางสาวพรศรี สุทธนารักษ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นางรัชนก แพน้อย หน.อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์-หมู่เกาะพีพี นายวิษณุ แจ้งใจ ผอ.สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 กระบี่ ข้าราชการจากทุกภาคส่วน นักเรียน และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ บริเวณอ่าวน้ำเมา ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

กิจกรรมดังกล่าวเป็น 1 ในกิจกรรมของวันพะยูนแห่งชาติ (Dugong & Seagrass Week ๒๐๒๓) ของจังหวัดกระบี่ โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งร่วมกับ กองทัพเรือ อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี และ NatureMind-Ed จัดขึ้นเพื่อรณรงค์เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ ความสำคัญและดำเนินการอนุรักษ์พะยูนและหญ้าทะเล พร้อมทั้งเผยแพร่การดำเนินโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยในพระดำริ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ที่ทรงมีเจตนารมณ์ที่จะอนุรักษ์แนวปะการัง กัลปังหาและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ทรงห่วงใยถึงปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติใต้ทะเล โดยโปรดให้มีการจัดตั้งมูลนิธิและโครงการ "อนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย" ขึ้นมาเพื่อให้แนวปะการัง กัลปังหา และสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู ระบบนิเวศทางทะเลและสัตว์ทะเลไม่ถูกทำลาย รวมทั้งเป็นการกระตุ้นและปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนได้เห็นถึงคุณค่าของทรัพยากรทางทะเล นำไปสู่ความสมดุลทางธรรมชาติและการพัฒนาที่ยั่งยืนสืบไป

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar