ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นำพสกนิกรชาวกระบี่ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะวางพานพุ่มและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นำพสกนิกรชาวกระบี่ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะวางพานพุ่มและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

วันนี้ (28 ก.ค.65) 19.19น. นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระวิชรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 พร้อมด้วย นางสุภาเพ็ญ ศิริมาตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่โดยมี ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ข้าราชการ ตุลาการ ศาล ทหาร ตำรวจ สมาคม ชมรมและประชาชน ร่วมพิธีจำนวน 95 หน่วยงาน โดยเมื่อประธานเดินทางมาถึง ได้ถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และถวายเครื่องราชสักการะ ประกอบด้วย พานพุ่มเงินพุ่มทอง เปิดกรวยกระทงดอกไม้ ธูปเทียนแพ และจุดเทียนมหามงคล เป็นปฐมฤกษ์ และให้ผู้เข้าร่วมพิธีได้ต่อเทียนจนครบถ้วน

จากนั้นประธานได้กล่าวอาศิรวาทถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ ด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะ เพื่อสร้างประโยชน์สุขแก่อาณาประชาราษฎร ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างพอเพียงและยั่งยืน ทรงสืบสานรักษา และต่อยอดศาสตร์พระราชาแห่งสมเด็จพระบรมชนกนาถ ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ ก่อให้เกิดโครงการพระราชดำริอันน้อยใหญ่ที่ยังประโยชน์ อเนกอนันต์แก่ปวงประชา และสร้างความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงแก่ประเทศชาติ ทั้งยังพระราชทานขวัญและกำลังใจ และความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ประสบทุกข์ภัย ให้สามารถผ่านพ้นความยากลำบากไปได้ เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสร็จแล้วผู้เข้าร่วมพิธีพร้อมใจกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีจอมราชา และกล่าวถวายพระพร “ทรงพระเจริญ” พร้อมกัน 3 ครั้ง เป็นอันเสร็จพิธี //

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่

ปานอุมา แหละยุหีม ข่าว


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar