นาตีนกรีนวิลเลจเฟสติวัล 2021 เริ่มแล้ว ร่วมส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน 26-28 มีนาคมนี้ ณ ศูนย์ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนนาตีน ตำบลอ่าวนาง

นาตีนกรีนวิลเลจเฟสติวัล 2021 เริ่มแล้ว ร่วมส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน 26-28 มีนาคมนี้ ณ ศูนย์ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนนาตีน ตำบลอ่าวนาง

วันที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 18.00 น. พันตำรวจโท หม่อมหลวงกิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการการจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน นาตีนกรีนวิลเลจเฟสติวัล 2021 ณ ศูนย์ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนนาตีน ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โดย อบต.อ่าวนางได้ร่วมกับวิสาหกิจท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านนาตีน ภาครัฐ ภาคเอกชน จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชุมชน เพื่อดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ฟื้นฟูเศรษฐกิจ สร้างงาน สร้างอาชีพสร้างรายได้ เพิ่มช่องทางการค้าให้กับพี่น้องประชาชน หลังสถานการณ์โควิด - 19 คลี่คลายและเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์โดยยึดแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงพอมี พอกิน พอใช้ โดยการจัดงานภายใต้การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใช้วัสดุและภาชนะในท้องถิ่น แบบเรียบง่าย เช่น ใบตอง กระบอกไม้ไผ่ ใบจาก ใบกะพ้อและต้นพืชตระกูลปาล์ม วัสดุธรรมชาติที่มีในท้องถิ่น มาบรรจุอาหาร และเครื่องดื่ม สนับสนุนให้ประชาชนและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวท้องถิ่นของตนเอง ผ่านกิจกรรมหลากหลาย ทั้ง สาธิตการทำอาหาร แบบโบราณ โดยมีการออกร้านจำหน่ายสินค้า อาหาร ชุมชนมุสลิมแบบโบราณ สินค้าโอทอป และ อาหารทะเลสดๆ ในราคาย่อมเยาว์

นอกจากนี้ยังมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมของเยาวชน เพื่อสร้างบรรยากาศ สร้างสีสันงาน รวมทั้งอนุรักษ์วิถีชีวิตของชาวบ้านท้องถิ่นอันเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน พร้อมยังที่จุดเช็คอิน ถ่ายรูป เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิวัฒนธรรม ชุมชนมุสลิมในตำบลอ่าวนาง ซึ่งยังรักษาประเพณี ตามวิถีชุมชน แบบดั้งเดิมไว้ได้เป็นอย่างดี เป็นทางเลือกให้นักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการท่องเที่ยว วิถีชีวิตชุมชน ตลอดจนยังเป็นการส่งเสริมอาชีพกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชน โดยการจัดตลาดสีเขียว เพื่อปลูกจิตสำนึก รักสิ่งแวดล้อม โดยหันมาใช้วัสดุจากธรรมชาติ ในการบรรจุหีบห่ออาหาร เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมของตำบลอ่าวนาง ให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี ลดปริมาณขยะ ประเภทพลาสติกและโฟม ทั้งนี้ รองผวจ.กบ.ได้เน้นย้ำให้ร้านค้าผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ สะอาดถูกสุขอนามัย มีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม ต่อไป

อ้างอิง.....


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar