ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ซ้อมแผนเตรียมความพร้อมเปิดรับเที่ยวบินต่างประเทศเดินทางไปยังพื้นที่เกาะนำร่องสร้างความมั่นใจให้นักท่องเที่ยวต่างชาติในเดือน สิงหาคมนี้

ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ซ้อมแผนเตรียมความพร้อมเปิดรับเที่ยวบินต่างประเทศเดินทางไปยังพื้นที่เกาะนำร่องสร้างความมั่นใจให้นักท่องเที่ยวต่างชาติในเดือน สิงหาคมนี้
วันนี้ (29 มิ.ย. 64 ) เวลา 13.30 น. พันตำรวจโท หม่อมหลวงกิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกซ้อมแผนการปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure -SOP) จังหวัดกระบี่ รูปแบบการรับนักท่องเที่ยวของ 3 พื้นที่นำร่อง (เกาะพีพี ไร่เลย์ และเกาะไหง) ณ ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ โดยมีนายอรรถพร เนื่องอุดม ผู้อำนวยการท่าอากาศยานกระบี่ ในฐานะประธานคณะทำงานพัฒนาช่องทางเข้าออกประเทศท่าอากาศยานกระบี่ กล่าวรายงาน มีผู้เข้าร่วมการฝึกซ้อมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกว่า 20 หน่วยงาน ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ และซักซ้อมแผนการปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงานจังหวัดกระบี่ นำไปสู่การปฏิบัติของทั้งภาครัฐและเอกชนได้จริงและมีประสิทธิภาพ
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา-2019 ทำให้ กิจการต่างๆ ต้องหยุดชะงักลงส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง ทั้งด้านการคมนาคม ด้านการท่องเที่ยวและกระทบต่อระบบเศรษฐกิจในภาพรวมของจังหวัดกระบี่และระดับประเทศ เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการเดินทางของนักเที่ยวชาวต่างชาติที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวที่จังหวัดกระบี่ ในยุคการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ การฝึกซ้อมดังกล่าวจึงมีความสำคัญและจำเป็น ต่อการเตรียมความพร้อมรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้อย่างปลอดภัยในทุกมิติการฝึกซ้อมฯ ครั้งนี้ซึ่งสอดรับกับข้อสั่งการของ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในคราวการประชุมการเตรียมความพร้อมด้านคมนาคมเพื่อรองรับการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติของ 10 จังหวัดนำร่อง โดยให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมตรวจสอบความพร้อมตามมาตรฐานสาธารณสุข และมาตรฐานด้านความปลอดภัย และสร้างความมั่นใจด้านคมนาคม ของกรมการท่าากาศยาน ในการเดินทาง ควบคู่มาตรการของกรมควบคุม กระทรวงสาธารณสุข
โดยในวันนี้ได้ซ้อมแผนการจำลองเหตุการณ์เตรียมรับนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาจังหวัดกระบี่ โดยมีขั้นตอนดังนี้ นักท่องเที่ยวออกลงเครื่องบินโดยสารเดินทางมายังตัวอาคารผู้โดยสารขาเข้า ไปยังจุดที่ 1 คัดกรองอาการ ตรวจวัดอุณหภูมิ (กรณีตรวจพบนักท่องเที่ยวมีอุณหภูมิเกิน 37.3 องศา หรือมีอาการไข้ก็จะแยกนำตัวส่งโรงพยาบาลทันที ) จุดตรวจที่ 2 ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร จุดที่ 3 ตรวจอนุญาตระยะเวลากักกันตัว จุดที่ 4 ตรวจสอบความครบถ้วน จุดที่ 5 ลงตราอนุญาตคนเข้าเมือง จากนั้นรับกระเป๋า และผ่านด่านตรวจศุลกากรไปยังทางออกอาคาร เพื่อขึ้นรถบัสระบบปิดที่จัดเตรียมไว้นำนักท่องเที่ยวไปยัง ท่าเทียบเรือคลองจิหลาด พร้อมส่งต่อนักท่องเที่ยวไปยังพื้นที่ท่องเที่ยวเกาะนำร่อง 3 พื้นที่ (เกาะพีพี ไร่เลย์ และเกาะไหง ) ต่อไป


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
Tag