ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน จุดบริการฉีดวัคซีน ณ สนามกีฬาปลาใบ ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่

ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน จุดบริการฉีดวัคซีน ณ สนามกีฬาปลาใบ ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่

บ่ายวันนี้ (17 ตุลาคม 2564) นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ จุด บริการฉีดวัคซีน สนามกีฬาปลาใบตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โดยมี นายวิรัชเดช บุญเรืองขาว ปลัดอำเภอเมือง นายยุทธศักดิ์ สายเส็น ปลัด อบต.หนองทะเล ,นายก่อเดช ยะลา สาธารณสุขอำเภอเมืองกระบี่, นายสุมิตร รักโอ๋ กำนัน ต.หนองทะเล ,นายสมศักดิ์ เตบบุตร ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 เกาะกวาง ต.หนองทะเล, เจ้าหน้าที่รพ.สต.บ้านคลองม่วง, รพ.สต.บ้านในไร่ และ อสม.ตำบลหนองทะเล ให้การต้อนรับ
โดยวันนี้ผู้มารับบริการฉีดวัคซีน กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไปในพื้นที่ตำบลหนองทะเล walk in ฉีดวัคซีนชิโนแวค เข็ม 1 ตามเป้าหมาย 2,500 คน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันโรคโควิด-19
สำหรับแผนให้บริการฉีดวัคซีนประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายของอำเภอเมืองกระบี่ (ข้อมูล ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2564 ) เป้าหมาย 100% จำนวน 150,464 คน, เป้าหมาย 70% จำนวน 105 ,325 คน , ฉีดไปแล้วเข็ม 1 จำนวน 93,796 คน คิดเป็น 62.34 % , เข็ม 2 จำนวน 64,189 คน คิดเป็น 42.66% และเข็ม 3 จำนวน 3,645 คน คิดเป็น 2.42 % และให้บริการฉีดวัคซีน ณ สนามกีฬาปลาใบจนถึงวันที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 15.00 น. จากนั้นจะปิดจุดให้บริการวัคซีนดังกล่าว
ในโอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ได้พบปะและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพร้อมมอบน้ำดื่มเพื่อไว้บริการเจ้าหน้าที่และผู้มารับบริการฉีดวัคซีน และขอให้ทุกคนดูแลป้องกันกันตนเองจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด -19 โดยปฏิบัติตามมาตรการประกาศจังหวัดฯ และมาตรการกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้ DMHTTA อย่างเคร่งครัด เพื่อให้กระบี่กลับมาเหมือนเดิม เปิดรับนักท่องเที่ยวในเร็ววัน ทุกคนดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุข ต่อไป


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar