ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่มอบถุงยังชีพกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรีให้กับประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนผล กระทบจากสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดกระบี่

ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่มอบถุงยังชีพกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรีให้กับประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนผล กระทบจากสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดกระบี่

วันนี้ เวลา 09.30 น. (10 ตค.64) นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่  พร้อมด้วย  นางสุภาเพ็ญ ศิริมาตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่  เป็นประธานมอบถุงยังชีพกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี ให้กับนายชัยวุฒิ บัวทอง นายอำเภอเมืองกระบี่ จำนวน 635  ชุดเพื่อส่งมอบให้กับกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่อำเภอเมืองกระบี่ เพื่อนำไปแจกจ่ายช่วยเหลือประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอเมืองกระบี่ ซึ่งได้รับผลกระทบจากมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) จากกรณีการประกาศปิดหมู่บ้านตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกระบี่

      สำหรับการรับมอบสิ่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากกองทุนช่วยเหลือ ผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรีในวันนี้ ได้นำสิ่งของดังกล่าวแจกจ่ายช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด 19 ของอำเภอเมืองกระบี่ ในพื้นที่ 7 ตำบล  23 หมู่บ้าน จำนวน  510 ครัวเรือน    มีผู้ได้รับผลกระทบ จำนวน  2,140  คน ประกอบด้วย   ตำบลคลองประสงค์  หมูที่ 4 จำนวน ๒๒๕ ชุด,  ตำบลเขาทอง หมู่ที่ ๑ จำนวน ๕๐ชุด, ตำบลเขาคราม  หมู่ที่ ๑ -๖ จำนวน 60 ชุด ,ตำบลทับปริก หมู่ ๔ จำนวน ๑๐ ชุด หมู่ ๕ จำนวน ๕ ชุด หมู่ที่ 8 จำนวน 5 ชุด , ตำบลไสไทย หมู่ที่ ๑ - ๗ จำนวน ๙๘ ชุด ,ตำบลอ่าวนาง หมู่ 2 จำนวน 22 ชุด หมู่ 3 จำนวน 10 ชุด และหมู่ 5 จำนวน 10 ชุด ,ตำบลหนองทะเล หมู่ 2 จำนวน  5 ชุด หมู่ 3 จำนวน  10 ชุด 

    โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ได้กำชับเน้นย้ำให้ นายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสา ที่เดินทางเข้ามารับถุงยังชีพในวันนี้ ได้ร่วมกันประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจในสถานการณ์โควิด 19 กับประชาชนในพื้นที่และปฏิบัติตนภายใต้มาตรการจังหวัดและกระทรวงสาธารณสุข            ( D-M-H-T-T-A )  อย่างเคร่งครัด ดูแลตนเอง สมาชิกในครอบครัว        รวมถึงชุมชน ในหมู่บ้าน ให้ปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
  สำหรับ สถานการณ์ covid-19 จังหวัดกระบี่โดย ศูนย์สื่อสารความเสี่ยงสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ รายงานสถานการณ์โควิด -19 ประจำวัน  ข้อมูล  ณ วันที่ 9 ตุลาคม  2564  เวลา  23.30 ) น. มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 271 ราย, ผู้ป่วยสะสม 5,529 ราย, กำลังรักษา  2,270 ราย, รักษาหายแล้ว  4,107 ราย, เสียชีวิตสะสม 27 ราย  


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
Tag