ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกระบี่เน้นย้ำทุกภาคส่วนร่วมแก้ปัญหาสถานการณ์โควิด  19  

ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกระบี่เน้นย้ำทุกภาคส่วนร่วมแก้ปัญหาสถานการณ์โควิด  19  
       วันนี้ (18 ตุลาคม 2565 ) นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกระบี่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการในสถานการณ์การแพร่ระบาดการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID 19 ) จังหวัดกระบี่  ณ ห้องประชุมพนมเบญจา (ชั้น 5 ) ศาลากลางจังหวัดกระบี่ 
จากการติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในจังหวัดกระบี่ ยังมีการติดเชื้อเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในอำเภอเมือง  อำเภอคลองท่อม และอำเภอเหนือคลอง  ซึ่งเกี่ยวข้องกับกลุ่ม เสี่ยง ได้แก่ แค้มป์ก่อสร้าง การระบาดในชุมชน และครอบครัว ซึ่งได้ขอความร่วมมือควบคุมป้องกันโรคดังกล่าว เพื่อให้อัตราป่วยลดลง อัตราการหายเพิ่มขึ้น อัตราตายเป็นศูนย์ เพื่อให้เป็นไปมาตรการควบคุมและป้องกันโรคระยะยาวและเตรียมความพร้อมที่จะเปิดเมืองรับการท่องเที่ยว ในเดือนพฤศจิกายน  2564 นี้ 
ทั้งนี้ในที่ประชุมนายแพทย์สมบูรณ์ บุญกิตติชัยพันธ์  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่  รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของจังหวัดกระบี่  ณ วันที่  17 ตุลาคม  2564  มีผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่  93 ราย ยอดสะสมรวม 6,445 ราย  ผลบวก ATK บวก  83 ราย สะสม 2,328 รักษาหายวันนี้ 178ราย สะสม 5,404 ราย  กำลังรักษา 2,545  ราย ผู้เสียชีวิต สะสม 29 ราย  ส่วนวัคซีนที่ได้รับการจัดสรร เข็มที่ 1 ฉีดไปแล้ว  259,227 คน คิดเป็น 73.52 % เข็ม 2 ฉีดไปแล้ว จำนวน 162,562  คิดเป็นร้อยละ  46.1 และ เข็ม  3  ฉีดไปแล้ว  8,981 อำเภอเมืองได้รับการฉีดมากที่สุด รองลงมาเกาะลันตา  อำเภอลำทับ และอำเภอปลายพระยา  โดยทุกพื้นที่เร่งฉีดวัคซีนให้ครบ 70 % ของจำนวนประชากร ภายในวันที่  25 ตุลาคม  2564  
       ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่   ได้เน้นย้ำให้อำเภอที่ยังมีการแพร่ระบาดการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เร่งรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้ประชาชนที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนทั้งกลุ่ม 608( 7 โรคกลุ่มเสี่ยง) และประชาชนทั่วไปในพื้นที่ฉีดวัคซีน ให้ได้ตามเป้าหมาย เพื่อเตรียมพร้อมเปิดรับการท่องเที่ยวในเดือน พฤศจิกายน 2564 นี้


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar