จังหวัดกระบี่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อเตรียมพร้อมรับนักท่องเที่ยว สำหรับการเปิดประเทศ

จังหวัดกระบี่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อเตรียมพร้อมรับนักท่องเที่ยว สำหรับการเปิดประเทศ
บ่ายวันนี้( 18 พย64) นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกระบี่ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกระบี่ ณ ห้องประชุมนิพนธ์ โพธิ์พัฒนชัย(อาคารประสิทธิ์พัฒนา) โรงพยาบาลกระบี่ โดยการประชุมครั้งนี้ สืบเนื่องจากการติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในระดับประเทศคลี่คลายในทางที่ดีขึ้นโดยมีการเปิดพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว เพื่อเป็นปัจจัยให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางเข้ามาจากต่างประเทศได้มากขึ้น อันจะเป็นประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจและการจ้างงานในภาพรวมของประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจกิจการ เพื่อสร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยวต่างชาติและประชาชนอันจะส่งผลให้การขับเคลื่อนการเศรษฐกิจและสังคมสามารถดำเนินการควบคู่กับการจัดการด้านสาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังที่ปฏิบัติกันในประเทศต่างๆ ที่มีสถานการณ์คล้ายคลึงกัน

ประธานฯ กล่าวว่า ทุกภาคส่วนจังหวัดกระบี่ ร่วมมือในการควบคุมป้องกันโรคดังกล่าว เพื่อให้อัตราป่วยลดลง อัตราการหายเพิ่มขึ้น และอัตราตายเป็นศูนย์ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมและป้องกันโรคระยะยาวและเตรียมความพร้อมที่จะเปิดเมืองและการท่องเที่ยว โดยเน้นย้ำให้มีแนวทางมาตร การเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดเมืองเดือน พฤศจิกายนนี้ โดย ขอให้อำเภอที่ยังมีการแพร่ระบาดการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เร่งดำเนินการควบคุมและป้องกันโรคให้สงบโดยเร็ว และให้ทุกภาคส่วนทุกอำเภอให้ความร่วมมือในการดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคดังกล่าวให้ครอบคลุมตามกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด รวมทั้งให้มีการเตรียมความพร้อมแผนเผชิญเหตุในการรองรับการเปิดเมือง
นอกจากนี้ ประธาน ยังมอบหมายให้ สสจ.กระบี่(ฝ่ายเลขาฯ) เตรียมความพร้อมซักซ้อมการเดินทางมาท่องเที่ยวกระบี่ เริ่มจากนักท่องเที่ยวลงเครื่องที่สนามบินนานาชาติกระบี่ จนถึงเข้าโรงแรมที่พัก โดยให้โรงพยาบาล /โรงแรม คู่สัญญาท่าอากาศยาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซักซ้อมความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยว ที่มาท่องเที่ยวกระบี่


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
Tag