จังหวัดกระบี่จัดพิธีสักการะพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 และพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองจังหวัดกระบี่ เนื่องในการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2564

จังหวัดกระบี่จัดพิธีสักการะพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 และพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองจังหวัดกระบี่ เนื่องในการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2564
เช้าวันนี้ (19 พย.64 ) นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธีสักการะพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 ในการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2564 โดยมี นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ นายอนุวรรตน์ โหมดพริ้ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ พันตำรวจเอก สมเด็จ สุขการ นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในพิธี ณ บริเวณหน้าลานพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดกระบี่
จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้ นายอนุวรรตน์ โหมดพริ้ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองกระบี่และพิธีขอขมาพระแม่คงคา มีพระภิกษุสงฆ์ 9 รูปประกอบพิธีทางศาสนา
โดยเทศบาลเมืองกระบี่จัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของชาติไทย ซึ่งมีการจัดพิธีสักการะพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 พิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองจังหวัดกระบี่ และพิธีขอขมาพระแม่คงคา ส่วนช่วงเย็นได้จัดสถานที่เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทงซึ่งเป็นวัฒนธรรมอันดีงามจากรุ่นสู่รุ่นสืบไป ทั้งนี้ปฏิบัติตามมาตรการจังหวัดและมาตรการกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโควิด 19 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
Tag