สพป.กระบี่ ประชุมเตรียมความพร้อมดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ภาค ก.และภาค ข. ปี พ.ศ. 2564 เน้นความโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม

สพป.กระบี่ ประชุมเตรียมความพร้อมดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ภาค ก.และภาค ข. ปี พ.ศ. 2564 เน้นความโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม

วันนี้ ( 25 มกราคม 2565 ) ที่ห้องประชุมเหลืองกระบี่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ นายสพล ชูทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพี้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบ ภาค ก. และภาค ข. เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2564 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 2 สนาม คือ สนามโรงเรียนเมืองกระบี่ และสนามโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล จำนวน 36 กลุ่มวิชา ผู้มีสิทธิ์สอบ 1,471 ราย เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดสอบแข่งขันบรรจุเป็นข้าราชการาครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย ระหว่างวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2565

นายสพล ชูทอง กล่าวว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ได้รับมอบหมายจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกระบี่ ให้ดำเนินการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2564 ภาค ก. และภาค ข. จำนวน 36 กลุ่มวิชา ผู้มีสิทธิ์สอบ 1,471 ราย จำนวน 2 สนาม คือ สนามโรงเรียนเมืองกระบี่ อำเภอเมืองกระบี่ เป็นสถานที่สอบของสาขาวิชาสังคมศึกษา, พลศึกษา, คหกรรมศาสตร์, คอมพิวเตอร์, ภาษาญี่ปุ่น, ปฐมวัย ส่วนสนามโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อำเภอเมืองกระบี่ เป็นสถานที่จัดสอบสาขาวิชาคณิตศาสตร์, ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, วิทยาศาสตร์, วิทยาศาสตร์ทั่วไป, บรรณารักษ์, อิสลามศึกษา,จิตวิทยาและการแนะแนว, จิตวิทยาคลินิก, อุตสาหกรรมไฟฟ้า, เทคโนโลยีทางการศึกษา, นาฎศิลป์, แพทย์แผนไทย, กายภาพบำบัด, ศิลปะ/ศิลปศึกษา, เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์, ประถมศึกษา, สุขศึกษาและพลศึกษา, สุขศึกษา, การเงินและพัสดุ, โสตทัศนศึกษา, การเงินและบัญชี, อุตสาหกรรมศิลป์, ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา และเพื่อให้การดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมพร้อม ดำเนินการของสนามสอบทั้ง 2 และขอย้ำให้คณะกรรมการทุกท่าน ปฏิบัติงานด้วยความซื่อตรง เน้นความโปร่งใส บริสุทธิ์ยุติธรรมแก่ผู้เข้าสอบทุกคน


image รูปภาพ
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
Tag