รองผูู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ นำทีมลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการหลังราคาสินค้าอุปโภคบริโภคปรับตัวสูงขึ้น

รองผูู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ นำทีมลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการหลังราคาสินค้าอุปโภคบริโภคปรับตัวสูงขึ้น

วันนี้ ( 25 มกราคม 2565 ) นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วย พาณิชย์จังหวัดกระบี่ ผู้แทน กอ.รมน.จว.กระบี่ ผู้แทนตำรวจภูธรเมืองกระบี่ ผู้แทนสำนักงานสาขาชั่งตวงวัด เขต 3-6 กระบี่ สำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำจังหวัดกระบี่ ผู้แทนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกระบี่ ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย และเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ลงพื้นที่ตรวจสอบสินค้าอุปโภคบริโภค อาทิ น้ำมัน ไข่ไก่ เนื้อหมู เนื้อไก่ น้ำตาล ผัก ผลไม้ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ณ ห้างสรรพสินค้าแม็คโคร ห้างบิ๊กซีกระบี่ และห้างเทสโก้โลตัส เนื่องจากสถานการณ์ปัญหาค่าครองชีพครัวเรือนในปัจจุบันมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ทำให้ผู้ประกอบธุรกิจมีการปรับราคาสินค้าอุปโภค บริโภค ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนทุกระดับ และเพื่อไม่ให้ผู้ประกอบธุรกิจมีการจำหน่ายสินค้าเกินราคา หรือ กักตุนสินค้า และปฏิเสธการจำหน่ายสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพ ผลการตรวจสอบปรากฏว่า ผู้ประกอบการมีการปรับราคาสินค้าบางชนิด ซึ่งราคาสินค้าเป็นไปตามกลไกตลาด ผู้ประกอบการมีการแสดงป้ายราคาเรียบร้อย และสินค้าบางรายการมีการจำกัดจำนวนการซื้อสำหรับผู้บริโภค ทางผู้ประกอบการได้มีป้ายแจ้งให้ผู้บริโภคทราบว่าสินค้าชนิดนี้ผู้บริโภคสามารถซื้อได้คนละไม่เกินเท่าไหร่ และไม่พบว่าผู้ประกอบธุรกิจมีการกักตุนสินค้าแต่อย่างใด จากการตรวจสอบได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการเป็นอย่างดี จากการออกตรวจสอบสินค้า ไม่พบการกักตุนสินค้า ซึ่งราคาสินค้าเป็นไปตามกลไกตลาด

รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ขอความร่วมมือผู้ประกอบการตรึง หรือลดราคาสินค้าที่จำเป็น เพื่อช่วยเหลือประชาชน พร้อมกำชับให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 อย่างเคร่งครัด โดยปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายสินค้าให้ชัดเจน ห้ามจำหน่ายสินค้าในราคาแพงเกินสมควร ห้ามกักตุนหรือปฏิเสธการจำหน่ายสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพของประชาชน///

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่

ปานอุมา แหละยุหีม ข่าว


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
Tag