ประกาศสำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่ เรื่อง ขายทอดตลาดอาคารสิ่งปลูกสร้างพร้อมรื้อถอนของสำนักงานเกษตรอำเภออ่าวลึก ผู้สนใจเข้าร่วมประมูล สามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่ โทรศัพท์ 0 7561 1002 ในวัน เวลาราชการ

ประกาศสำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่

เรื่อง ขายทอดตลาดอาคารสิ่งปลูกสร้างพร้อมรื้อถอนของสำนักงานเกษตรอำเภออ่าวลึก

ผู้สนใจเข้าร่วมประมูล สามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่ โทรศัพท์ 0 7561 1002 ในวัน เวลาราชการ


image รูปภาพ
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar