จังหวัดกระบี่จัดพิธีสักการะพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 และพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองจังหวัดกระบี่ เนื่องในการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2564 “สุพัฒนพงษ์” ลงพื้นที่กระบี่ ตรวจติดตามโครงการงบกองทุนอนุรักษ์พลังงาน“เกาะฮั่ง-บ้านไหนหนัง” ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกระบี่ ร่วมสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน ร่วมแต่งกายผ้าไทย "ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ" จังหวัดกระบี่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อเตรียมพร้อมรับนักท่องเที่ยว สำหรับการเปิดประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ตรวจเยี่ยมและติดตามงานศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแผ่นดินเสมอ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

ข่าวเด่น

ศูนย์รวมข่าวประชาสัมพันธ์

- บริการออนไลน์ -

บทความ และ Inforgraphic

บทความ

INFOGRAPHIC

VIDEO Multimedia

image
image
image
image