จังหวัดกระบี่ ขอเชิญเที่ยวงานใหญ่แห่งปี “งานเฉลิมฉลองครบรอบ ๑๕๒ ปี เมืองกระบี่ เทิดไท้องค์ราชัน” ในโอกาสที่จังหวัดกระบี่มีอายุครบ ๑๕๒ ปี ในปี พ.ศ.๒๕๖๗ กำหนดจัดงานวันที่ ๕-๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นี้ ณ บริเวณลานประติมากรรมปูดำ ริมเขื่อนหน้าเมืองกระบี่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ขอเชิญศาสนิกชน เข้ากราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตร และพระโมคคัลลานะ อัญเชิญจากสาธารณรัฐอินเดีย มาประดิษฐานเป็นการชั่วคราว ณ ประเทศไทย เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต และครอบครัว สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-6 กระบี่ ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2567 ส่งแบบงบทดลอง งวดที่ 13 เดือนสิงหาคม 2566

ศูนย์รวมข่าวประชาสัมพันธ์

- บริการออนไลน์ -

บทความ และ Inforgraphic

บทความ

INFOGRAPHIC

VIDEO Multimedia