ขอเชิญชวนคู่รักร่วมกิจกรรม จดทะเบียนสมรส "บันทึกรัก @ ไร่ม่านเขา"

📌 อำเภอเมืองกระบี่ ขอเชิญชวนคู่รักร่วมกิจกรรม จดทะเบียนสมรส วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 "บันทึกรัก @ ไร่ม่านเขา" หมู่ที่ 1 ตำบลเขาคราม อำเภอเมืองกระบี่ จำนวน 20 คู่ 

-  หลักฐานและขั้นตอนการสมัคร
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของคู่รัก และพยาน จำนวน 6 คน
2. กรณีเคยหย่า ให้นำใบสำคัญการหย่ามาแสดงด้วย
3. กรณีฝ่ายหญิงถ้าหย่ายังไม่เกิน 310 วัน ให้นำหนังสือรับรองแพทย์ ที่ระบุว่าไม่ได้ตั้งครรภ์มาแสดง
4. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสมรสนอกสถานที่ 200 บาท
5. ให้ส่งสำเนาหลักฐานพร้อมค่าธรรมเนียมภายในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อบันทึกข้อมูลในระบบทะเบียนล่วงหน้า และออกเอกสารใบสำคัญการสมรส
6. ให้คู่รักและพยาน ไปพร้อมกัน ณ ไร่ม่านเขา ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 8.30 น.
7. เวลา 8.30 - 09.00 น. ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม ณ จุดลงทะเบียนไร่ม่านเขา

😍 หมายเหตุ : 1. การแต่งกาย สีสันสดใส (ธีมคัลเลอร์ฟูล)
2. สนใจติดต่อ ณ สำนักทะเบียนอำเภอเมืองกระบี่ ในวันเวลาราชการ ภายในวันที่ 9 กุมภาพันธ์2566 หรือโทร 0-7562-2872 , 0-7561-1340 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar