จังหวัดกระบี่ ยกระดับมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวงรัสโควิด 19 ในสถานศึกษาเอกชนในพื้นที่อำเภอคลองท่อม หลังพบกลุ่มเสี่ยง และใช้สถานศึกษาเป็นโรงพยาบาลสนามเป็นการชั่วคราว

จังหวัดกระบี่ ยกระดับมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวงรัสโควิด 19 ในสถานศึกษาเอกชนในพื้นที่อำเภอคลองท่อม หลังพบกลุ่มเสี่ยง และใช้สถานศึกษาเป็นโรงพยาบาลสนามเป็นการชั่วคราว
วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 นายอนุวรรตน์ โหมดพริ้ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วย พันเอก สมบัติ สืบท้วม รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด นายแพทย์สมบูรณ์ บุญกิตติชัยพันธ์ ร้อยตำรวจโทหญิง ศิริพร เนตรพุกกะนะ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ลงพื้นที่ ณ โรงเรียนเอกภาพ ศาสนวิชญ์ หมู่ที่ 2 ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ เพื่อติดตามการบริหารจัดการการเฝ้าระวัง การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ การจัดระบบดูแลความเสี่ยงสูงภายในและภายนอกโรงเรียน เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ในพื้นที่โรงเรียนดังกล่าวไม่ให้แพร่กระจายออกสู่ภายนอกโรงเรียน โดยมีนายอัสนาวี มุคุระ ประธานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดกระบี่ นายวิรัช และเล็ม เลขาสำนักงานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ นายไพศาล ศรีเทพ นายอำเภอคลองท่อม ให้การต้อนรับและรายงาน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า จากการลงพื้นที่เพื่อรับทราบการบริหารจัดการพื้นที่เสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด 19 โดยการปิดพื้นที่โรงเรียนดังกล่าวเพื่อทำการตรวจหาเชื้ และคัดแยกจำแนกผู้ป่วย เป็นกลุ่ม สีเขียว เหลือง แดง โดยผู้ป่วยกลุ่ม สีเขียวและเหลือง จะกักตัวเฝ้าระวังรักษาไว้ ณ โรงเรียนเอกภาพศาสนวิชญ์ ส่วนผู้ป่วยสีแดง ส่งรักษาที่โรงพยาบาลกระบี่ หากผู้ที่ติดเชื้อมีอาการปานกลางจะนำส่งโรงพยาบาลสนามกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 15 ซึ่งการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด 19 ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันควบคุมไม่ให้มีการแพร่ระบาดของโรค ตามระยะเวลาในการกักตัวและทำการรักษาประมาณ 21 วัน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวต่อไปว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ได้มีมาตรการ และให้ความสำคัญ ติดตาม กำชับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ดำเนินการตามมาตรการแนวทางของจังหวัดอย่างเคร่งครัด ตรวจสอบความพร้อมของสถานที่ ความปลอดภัย จัดเตรียมอาหาร ๓ มื้อ/วัน และอื่นๆ ตลอดระยะเวลาของนักเรียนที่อยู่ในสถานที่กักตัวที่โรงเรียนแห่งนี้ และทุกคนจะได้รับการดูแลอย่างดี พร้อมฝากผู้ปกครองขอให้คลายความกังวลว่าาผู้ที่ถูกกักตัวจะไม่ได้รับความสะดวกสบาย ไม่ปลอดภัย โดยทางจังหวัดได้จัดทีมแพทย์ พยาบาล ฝ่ายปกครอง ตำรวจ ท้องถิ่น รวมถึงบุคลากรของโรงเรียน เข้ามาดูแลบุตรหลานของท่านอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้กองกำลังทหารจากกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบ ที่ 15 อำเภอคลองท่อม ได้ติดตั้งรั้วลวดหนามเสริมกำลังรอบโรงเรียนป้องกันความปลอดภัยให้กับนักเรียน รวมทั้งทุกภาคส่วนได้ให้ความร่วมมือสนับสนุน และอำนวยความสะดวกให้กับทุกฝ่ายในการดำเนินการครั้งนี้เป็นอย่างดี 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
Tag