ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ตรวจเยี่ยมและเป็นกำลังใจบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์บริการฉีดวัคซีนในพื้นที่อำเภอเมืองและอำเภอเขาพนม

ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ตรวจเยี่ยมและเป็นกำลังใจบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์บริการฉีดวัคซีนในพื้นที่อำเภอเมืองและอำเภอเขาพนม
     วันนี้  (13  ตุลาคม  2564 ) นายพุฒิพงศ์  ศิริมาตย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ พร้อมนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน โดยมี นายแพทย์สุรัตน์ ตันติทวีวรกุล  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกระบี่  นายแพทย์สมบูรณ์ บุญกิตติชัยพันธ์  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่  ให้การต้อนรับและกล่าวรายงาน โดยวันนี้ โรงพยาบาลกระบี่   ได้ให้บริการฉีดวัคซีนชนิดซิโนแวค เข็มที่ ๑  กลุ่มเป้าหมาย ประมาณ 3,000 คน ให้กับผู้มารับบริการที่ได้นัดหมาย และกลุ่มผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์ 8 กลุ่มโรค
     ในโอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ได้พบปะและให้กำลังใจกับผู้มารับบริการฉีดวัคซีนและขอให้ทุกคนดูแลป้องกันกันตนเองจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด -19 โดยปฏิบัติตามมาตรการประกาศจังหวัดฯ และมาตราการกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้ DMHTTA อย่างเคร่งครัด  สำหรับโรงพยาบาลกระบี่ การดำเนินการฉีดวัคซีน (ณ 12 ตุลาคม 64)  เป้าหมาย 70% เข็ม 1 จำนวน  105,325 คน  เข็มที่ 1 จำนวน 86,616 คน คิดเป็นร้อยละ (57.57%) เข็มที่ 2 จำนวน 63,114 คน (41.75%) เข็ม 3 จำนวน  2,514 คน (1.67%) จำนวนที่ต้องการเพื่อให้ได้เป้า 70 % 102,881  
               จากนั้นในช่วงบ่าย  ผู้ว่าการจังหวัดกระบี่พร้อมนายกเหล่ากาชาดกระบี่ ได้เดินทางลงพื้นที่ไปที่จุดให้บริการฉีดวัคซีน ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านช้างตาย หมู่ 3 ตำบลเขาดิน อำเภอเขาพนม โดยมี นายนิรันดร์ ปราบอักษร นายอำเภอเขาพนม,  นายแพทย์ ธีรเดช ชนะกุล  นายแพทย์สาธารณสุขอำเภอเขาพนม,  พ.ต.ท.มนัสชัย กำลังมาก  สวป.เขาพนม และ ฝ่ายปกครองในพื้นที่ ให้การต้อนรับ พร้อมกล่าวรายงาน  โดยจุดบริการฉีดวัคซีนดังกล่าว ให้บริการฉีดวัคซีนชิโนแวค เข็ม 1  เป้าหมาย จำนวน  2,000 คน  สำหรับการฉีดวัคซีนในพื้นที่อำเภอเขาพนม เป้าหมายทั้งหมด (100%)  55,864 คน  และเป้าหมาย 70% จำนวน 39,105คน  ผลการดำเนินงาน (ณ 12 ตค. 64)  ฉีดวัคซีน เข็ม 1 จำนวน 18,712 คน (33.50%)  เข็ม 2 จำนวน  12,292 คน (22%) เข็ม 3 จำนวน 536 คน (0.96%)  
         โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ได้พบปะและให้กำลังใจผู้มารับบริการฉีดวัคซีน พร้อมกล่าวว่า ขอความร่วมมือจากทุกคน ทุกฝ่าย ได้ร่วมแรงร่วมใจ ให้ความร่วมมือ ปฏิบัติตนภายใต้มาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด  เพื่อหยุดเชื้อและลดการแพร่ระบาดโควิด 19   ทั้งนี้ เพื่อให้กระบี่กลับมาเหมือนเดิม ทุกคนอยู่อย่างปกติสุข อีกครั้ง


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
Tag