พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ประจำปี 2564 ให้เบญจมราชาลัยสมาคมในพระบรมราชินูปถัมภ์ ถวายพระสงฆ์ที่จำพรรษา ณ วัดแก้วโกรวารามพระอารามหลวง จังหวัดกระบี่

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ประจำปี 2564 ให้เบญจมราชาลัยสมาคมในพระบรมราชินูปถัมภ์ ถวายพระสงฆ์ที่จำพรรษา ณ วัดแก้วโกรวารามพระอารามหลวง จังหวัดกระบี่

วันนี้ (29 ตุลาคม 2564) เวลา 10.00 นาฬิกา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้เบญจมราชาลัยสมาคมในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยนางกรแก้ว วิริยะวัฒนา นายกสมาคมเบญจมราชาลัยสมาคมในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นประธานอัญเชิญผ้าพระกฐินพร้อมเครื่องบริวารพระราชทาน นำถวายพระสงฆ์ที่จำพรรษา ณ วัดแก้วโกรวารามพระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ซึ่งวัดดังกล่าวมีพระภิกษุสงฆ์ จำพรรษา 40 รูป พร้อมถวายเงินจำนวน 934,487 บาท เพื่อนำไปใช้ในการบูรณะพระอารามหลวง และถวายเงิน 10,000 บาทเป็นทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดแก้วโกรวาราม พระอารามหลวงจังหวัดกระบี่ โดยมี นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ พร้อมผู้บริหาร ข้าราชการ เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว

วัดแก้วโกรวารามพระอารามหลวง จังหวัดกระบี่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โปรดเกล้ายกฐานะเป็นวัดพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ วันที่ 22 มิถุนายน 2553 เนื่องในวโรกาสพระองค์ทรงพระชนมายุครบ 6 รอบ วัดแห่งนี้เดิมเป็นวัดราษฎร์ ตั้งอยู่เลขที่ 82 ถนนคงคา ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ก่อสร้างปี 2440 ในเนื้อที่ 202 ไร่ 14 ตารางวา ใช้ชื่อว่าวัดปากน้ำ สร้างพระอุโบสถผูกพัทธสีมาวันที่ 9 มีนาคม 2467 ได้ขนาดนามใหม่ว่าวัดแก้วโกรวาราม มีพระสมุหะกิ้ม พุทธรกขิโต เป็นเจ้าอาวาสรูปแรก มีพระภิกษุสงฆ์จำพรรษาทุกปี โดยในปี 2513 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชดำเนินบำเพ็ญพระราชกุศลในวันวิสาขบูชา จึงมีการพัฒนาเรื่อยมา

ปัจจุบันวัดแก้วโกรวารามพระอารามหลวงจังหวัดกระบี่ เป็นศูนย์กลางการศึกษาพระปริยติธรรม สอนภาษาบาลีแก่สามเณร เป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์แก่นักเรียน ได้สงเคราะห์เด็กยากจนที่กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนและวิทยาลัย มีพระครูอัครรัตน์นากร รองเจ้าอาวาส รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดแก้วโกรวารามพระอารามหลวง จังหวัดกระบี่


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
Tag