ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ตรวจเยี่ยมและติดตามงานศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแผ่นดินเสมอ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ตรวจเยี่ยมและติดตามงานศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแผ่นดินเสมอ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่
นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วย นางสุภาเพ็ญ ศิริมาตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ ลงพื้นที่อำเภอคลองท่อม ณ โรงเรียนบ้านแผ่นดินเสมอ เดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วยและรับฟังบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแผ่นดินเสมอ หมู่ที่ 2 ตำบลคลองท่อมเหนือ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยมีผู้ นายไพศาล ศรีเทพ นายอำเภอคลองท่อม และ ร.ต.ต.ณัฏฐกิตติ์ ปานชู ครูใหญ่ ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแผ่นดินเสมอ บ้านแผ่นดินเสมอ ให้การต้อนรับ บรรยายสรุปและนำเยี่ยมชมและติดตามโครงการการดำเนินงานของโรงเรียนด้านต่าง ๆ เช่นโครงการอาหารกลางวัน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช โครงการประมงโรงเรียน ภายใต้โครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๖๔ อาทิเช่น ด้านเกษตร ประมง ปศุสัตว์ อาหารกลางวัน มอบหมายสำนักงานประมงจะพัฒนาถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านโภชนาการและแปรรูปในปี 2565 นี้
โอกาสนี้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเด็กและคณะครูในโรงเรียน พร้อมทั้งให้โอวาทแนวทางการปฏิบัติแก่ครูและนักเรียน โดยให้น้อมนำแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ได้ตรวจเยี่ยมและติดตามงานตามฐานการเรียนรู้ภายในโรงเรียน มอบของสนับสนุนการปฏิบัติงาน และร่วมรับประทานอาหารกับเด็กนักเรียนด้วย


image รูปภาพ
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
Tag