ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกระบี่ ร่วมสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน ร่วมแต่งกายผ้าไทย "ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ"

ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกระบี่ ร่วมสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน ร่วมแต่งกายผ้าไทย "ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ"

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ นางสุภาเพ็ญ ศิริมาตย์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกระบี่ นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ นางชณิสา หาญภักดีปฏิมา รองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและสมาชิกแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกระบี่ ร่วมกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการใช้ผ้าไทย และสวมใส่ผ้าไทยในโครงการ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ตามมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยอย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 วัน และขอเชิญชวนให้ส่วนราชการ และประชาชนทั่วไปร่วมกันใช้และสวมใส่ผ้าไทย เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตลอดจนเป็นการส่งเสริมรายได้กระจายสู่ชุมชนท้องถิ่นต่างๆ อย่างทั่วถึง ณ ศาลากลางจังหวัดกระบี่


image รูปภาพ
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
Tag