กระบี่ประชุมเตรียมการจัดกิจกรรม " กีฬามวยไทย Andaman First League Rising of The New League" ขับเคลื่อนกระบี่เมืองกีฬา กระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยว

กระบี่ประชุมเตรียมการจัดกิจกรรม " กีฬามวยไทย Andaman First League Rising of The New League" ขับเคลื่อนกระบี่เมืองกีฬา กระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยว

ณ ห้องประชุมปลายพระยา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกระบี่ นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ โดยนายสมชาย หาญภักดีปฏิมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ได้มอบหมายให้ นางสาวจรรยารักษ์ สาธิตกิจ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในการประชุมเตรียมการจัดกิจกรรม " กีฬามวยไทย Andaman First League Rising of The New League" และมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและฝ่ายเลขาผู้จัดการแข่งขันเข้าร่วมประชุม สำหรับสาระในการประชุม ดังนี้

1. การจัดการแข่งขัน " กีฬามวยไทย Andaman First League Rising of The New League" จะ จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 - 26 กุมภาพันธ์ 2565 ณ เวทีมวยอ่าวนางแลนด์มาร์ค ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

2. วัตถุประสงค์ในการจัดการแข่งขันเพื่อส่งเสริมและเพิ่มรายได้ให้กับอุตสาหกรรมมวยไทย อาทิเช่น ยิมมวย,ครูมวย และเป็นการกระจายรายได้ไปให้ส่วนธุรกิจท่องเที่ยว,โรงแรม,ร้านอาหารและธุรกิจแวดล้อมอื่นๆ

เป้าหมายหรือกลุ่มนักกีฬาที่เข้าร่วมจะเป็นนักเรียนมวยไทยที่เป็นชาวต่างชาติที่มีความสนใจในการขึ้นชกเพื่อแข่งขันนำมาซึ่งการเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวในประเทศไทยโดยใช้กีฬามวยไทยเป็นตัวขับเคลื่อน

ทั้งนี้ กำหนดแถลงข่าวรับทราบการเตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขันจะจัดขึ้นในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 โดยใช้สถานที่ในการจัดงานแถลงข่าวกำหนด ณ ขุนศึกมวยไทย อ่าวนาง สถานที่ที่ใช้จัดการแข่งขันจะต้องอยู่ในมาตราการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ตามมาตรการ COVID Free setting และมาตรฐาน SHA เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาและนักกีฬา ผู้ควบคุมนักกีฬา เจ้าหน้าที่ประจำสนาม และผู้เช้าชมการแข่งขันฯ ในสนามฯ จะต้องได้รับการตรวจ atk อย่างน้อย 72 ชั่วโมง ทำการแข่งขัน ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมกิจกรรมและนักกีฬา ///

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่

ปานอุมา แหละยุหีม ข่าว


image รูปภาพ
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
Tag